Over WoMB
Het ontstaan…

(Stichting) WoMB is opgericht in 2012 door Bernard van Amelsfort vanuit ideologische overtuigingen.
Bernard heeft jarenlang in de geestelijke gezondheidszorg gewerkt bij verschillende organisaties, maar liep er steeds vaker tegenaan dat hij zich niet kon vinden in beleid en in de manier waarop er met mensen/cliënten werd omgegaan. Dit tezamen met een gebeurtenis in privé sfeer waarbij de zorg tekort is geschoten, voelde Bernard de noodzaak om zelf een zorgorganisatie op te zetten.

Om te laten zien dat het anders kan, dat iemand geen nummer hoeft te zijn, dat er oprechte aandacht is en dat er adequaat gehandeld wordt. Dat is de basis.

Joyce Maas- van Amelsfort is als dochter van Bernard, na verschillende jaren ervaring opgedaan te hebben in de geestelijke gezondheidszorg, al snel aangesloten bij WoMB (2013/2014). Vanuit deze basis is WoMB verder ontwikkeld en uitgegroeid tot de organisatie wie zij nu is; een familiebedrijf van oorsprong, met de professionaliteit in huis die nodig is en waarbij gekeken wordt naar de mens achter de persoon.

Waar staat WoMB voor?
WoMB staat voor Wonen Met Begeleiding.
Het kan betekenen dat iemand over eigen woonruimte beschikt en een begeleider van WoMB op afspraak langskomt om begeleiding te bieden. Het kan ook betekenen dat iemand (tijdelijk) niet zelfstandig kan wonen en daarvoor beschikt WoMB over een beschermd wonen locatie, waar laagdrempelige en intensieve begeleiding geboden wordt.

‘’Womb’’ is de Engelse benaming voor baarmoeder. De baarmoeder staat symbool voor veiligheid en bescherming, wat de naam van WoMB extra betekenis geeft en aansluit bij wat wij bieden; beschermd wonen en begeleiding, waarbij het opbouwen van vertrouwen en het iemand zich veilig laten voelen een van de belangrijkste elementen is

Onze missie

‘’We zoeken de mens achter de persoon.’’
Stichting WoMB biedt professionele (sociaal-psychiatrische) begeleiding aan- en ondersteunt cliënten met een psychische-, psychiatrische achtergrond en/of verstandelijke beperking. Onze begeleiding is vraaggericht en gebaseerd op integriteit en professionaliteit.

Onze visie
“Elk mens is uniek”.

‘’Het is de toon die de muziek maakt’’.

‘’Een luisterend oor boven een mondvol advies.’’

Bij ons staat niet de organisatie centraal maar juist de cliënt. De cliënten en hun welzijn vormen immers de levensader van onze organisatie.
We respecteren de autonomie van de cliënt en zien deze als uitgangspunt van de zorgvraag. Daarmee komen we soms in een spanningsveld terecht als blijkt dat de cliënt weliswaar autonoom wenst te handelen, maar hier ongezond mee omgaat en er sturing noodzakelijk is. We proberen altijd naast de cliënt te blijven staan en deze zo goed als mogelijk een gezonde vorm van autonoom handelen aan te leren. Dit betekent dat een cliënt mag vallen en opstaan en in dit proces van persoonlijke ontwikkeling hopen we dat een cliënt steeds een stapje verder komt. We denken klein en maken mensen bewust van behaalde successen, hoe klein ook.

‘’Het is onmogelijk’’, zei trots. ‘’Het is riskant’’, zei ervaring. ‘’Het is zinloos’’, zei het verstand.
‘’Geef het een kans’’, fluisterde het hart.

WoMB is een kleinschalige organisatie en werkt vanuit het hart. We stimuleren eigen regie en verwachten een bepaalde motivatie van een cliënt. Vanuit wederzijds vertrouwen en respect, wordt samen gebouwd aan gestelde doelen en aan iemands persoonlijke ontwikkeling.

Team

EBernard 01
Bernard van Amelsfort

Oprichter / adviseur en ondersteuner MT

Joyce 01
Joyce Maas- van Amelsfort

Bestuurder / Manager

Michelle 01
Michelle Rijs- van Gils

Coördinerend regiebegeleider

Loes 01
Loes van Herwijnen

Coördinerend regiebegeleider

Mascha 01
Mascha van Raak

Regiebegeleider

Willeke 01
Willeke Krijnen-Happel

Begeleider

Reno 01
Reno Goossens

Begeleider