Beschermd wonen en begeleiding
in Goirle e.o.


Beschermd wonen
en begeleiding
in Goirle e.o.

‘’Het is de toon die de muziek maakt’’

WoMB biedt al jaren professionele (sociaal-psychiatrische) begeleiding aan mensen met (langdurige) psychische en psychiatrische problematiek. WoMB staat bekend om hun kleinschaligheid en persoonlijke betrokkenheid bij cliënten. Vanuit onze optiek begint alles bij vertrouwen. We werken vanuit een gemoedelijke sfeer en proberen heel zorgvuldig aan te voelen wat iemand nodig heeft. WoMB biedt professionele en verantwoorde zorgverlening waarbij de cliënt zijn eigen levensrichting bepaalt, passend bij zijn/haar wensen en zorgbehoeften. Binnen onze zorgverlening worden cliënten ondersteund en begeleid in hun ontwikkelingsproces, zodat zij een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Op deze manier helpt WoMB cliënten, om kennis, vaardigheden en gedrag zó te ontwikkelen, dat zij met zo min mogelijk professionele hulp, zo zelfstandig mogelijk in de maatschappij kunnen functioneren. De focus ligt niet zo zeer op de beperking, maar juist op de krachten van iemand. Hierdoor wordt de mogelijkheid tot stabiliseren en groeien optimaal benut. Het team van WoMB heeft daarnaast een lange adem, waardoor iemand de mogelijkheid krijgt om door vallen en opstaan, steeds beter op zichzelf te kunnen bouwen. WoMB ondersteunt vanuit menslievende zorg, zorg vanuit het hart!

Foto bw locatie tuinaanzicht
Beschermd wonen