Meldingen en klachten

Het kan voorkomen dat iemand onverhoopt niet tevreden is over de zorgverlening en/of graag iets wil melden. Een klacht of een melding geeft WoMB de mogelijkheid om te verbeteren. Klachten of meldingen worden daarom liefst zo dicht mogelijk bij de plek èn door de personen waar ze zijn ontstaan of spelen opgepakt. Indien je een klacht hebt over WoMB, dan proberen we hier in eerste instantie in gesprek met elkaar uit te komen. We proberen te achterhalen waar de ontevredenheid zit en we proberen tot een gezamenlijke oplossing te komen. Meld in dit geval je klacht via info@stichtingwomb.nl of via ons contactformulier.

Indien we er samen in gesprek niet uitkomen of indien je het sowieso prettiger vindt om met een onafhankelijk persoon te praten, dan kan dit via Klachtenportaal Zorg. WoMB is aangesloten bij deze onafhankelijke klachtencommissie. Klik hier om doorverwezen te worden naar de website van Klachtenportaal Zorg.