De Beschermd Wonen zorg die WoMB levert is vanuit de WMO gefinancierd op basis van een onderliggend contract/onderliggende (maatwerk)afspraken met gemeente of coalitie Hart van Brabant. Vanuit de WLZ is dit op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) en een onderliggende Zorgovereenkomst met de SVB (Sociale Verzekeringsbank).

Reguliere begeleiding vanuit de WMO is ook op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) met een onderliggende Zorgovereenkomst met de SVB.

Heb je nog geen indicatie of beschikking?

Voor WMO aanvragen

Inwoners van Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Contact Centrum Toegang (CCT) op nummer 013 206 1640.  Inwoners van buiten Tilburg kunnen Beschermd Wonen aanvragen bij het Servicepunt van MEE op nummer 088 465 3555.

Moet de voorziening Beschermd Wonen aansluiten op (het einde van) een behandeltraject? Dan moet de cliënt minimaal 8 weken voor het eindigen van het behandeltraject contact opnemen met het CCT/Servicepunt. Het onderzoek duurt namelijk 6 tot 8 weken.

Reguliere begeleiding: Hiervoor kan je contact leggen met de gemeente waar je woonachtig bent. Veelal zullen zij doorverwijzen naar het lokale dorps-/wijkteam.

Voor WLZ aanvragen

Mensen die langdurige (psychische) zorg nodig hebben, kunnen een WLZ-aanvraag doen. Dit kan via het CIZ. Meer informatie hierover op www.ciz.nl.

PGB-vaardigheid

Houd er rekening mee dat in het geval van een PGB er getoetst wordt op PGB-vaardigheid. Dit houdt in dat je zelf kritisch moet kunnen zijn op de geleverde zorg en dat je hierover een administratie kunt voeren. Soms is het mogelijk of zelfs verplicht hiervoor een gewaarborgde hulp in te schakelen. Je kan hierover contact opnemen met de gemeente en vragen naar een cliëntondersteuner (gratis), die kan ondersteunen om dit traject te bewandelen.